کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  مسجد علی اکبر میدان شوش
مسجد علی اکبر میدان شوش
 

گروه کاشی سنتی رنجبران در حال اتمام  پروژه زیر گنبد مسجد علی اکبر میدان شوش تهران می باشد .

فیلم مراحل اتمام را در ذیل می توانید مشاهده نمائید 


1400/07/05
بالا