کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  اتمام کار گلدسته مسجد صاحب الزمان اتوبان محلاتی
اتمام کار گلدسته مسجد صاحب الزمان اتوبان محلاتی
 
گروه کاشی سنتی رنجبران پروژه  گلدسته مسجد صاحب الزمان اتوبان محلاتی را موفقیت به کارفرما تحویل داد.

در ذیل تصاویر پروزه در حال اتمام را مشاهده می فرمائید :


کاشی سنتی رنجبران
کاشی سنتی رنجبران
کاشی سنتی رنجبران
کاشی سنتی رنجبران
1400/02/02
بالا