کاشی سنتی رنجبران (شعبه دیگری ندارد)

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  اتمام کار مسجد ابا عبدالله حسین شادآباد
اتمام کار مسجد ابا عبدالله حسین شادآباد
 
گروه کاشی سنتی رنجبران پروژه مسجد ابا عبدالله حسین شادآباد در خیابان ولی عصر را با موفقیت به اتمام رساند

تصاویر پروژه را در ذیل مشاهده می فرمائید

1399/09/25
بالا