کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  اتمام کار گلدسته هاي مسجدنور واقع در ميدان خراسان
اتمام کار گلدسته هاي مسجدنور واقع در ميدان خراسان
 
به همت گروه هنري و اجرائي کاشي سنتي رنجبران گلدسته هاي مسجدنور واقع در ميدان خراسان  تهران به کارفرما تحويل و به اتمام رسيد.


مسجد نور ميدان خراسان تهران
مسجد نور ميدان خراسان تهران
مسجد نور ميدان خراسان تهران

کاشي سنتي رنجبران مجري کاشي سنتي در تهران1398/09/14
بالا