کاشی سنتی رنجبران (شعبه دیگری ندارد)

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  پروژه بوستان ولایت
پروژه بوستان ولایت
 
پروژه ساخت کاشی سنتی بوستان ولایت در خیابان فدائیان واقع شده است.
در ابتدا پروژه با توجه به سبک و معماری بنا طراحی توسط طراح انجام شده است و در مرحله بعد در کارگاه رنجبران کاشی های سنتی تولید و در انتها توسط استاد بر روی بنا نصب شده است.
با توجه به اینکه این پروژه واقع در فضای خارجی در پارک بود، مواد اولیه و رنگی که در تولید کاشی سنتی به کار رفته است مقاوم در برابر باران، گرما و سرما در نظر گرفته شده است.
1398/07/29
بالا