کاشی سنتی رنجبران (شعبه دیگری ندارد)

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  مقاله بررسی مؤلفه های حاکم در تزئینات کاشی کاری معماری عصر صفوی
مقاله بررسی مؤلفه های حاکم در تزئینات کاشی کاری معماری عصر صفوی
 
معماری اسلامی به ویژه مساجد در طول تاریخ همیشه از ارزش و توجه خاصی برخوردار بوده و در برگیرنده ی تمام خلاقیت های هنرمندان مسلمان است. 

فضای باز مساجد با هماهنگی و نظم نقش ها، کتیبه ها و رنگ ها، محیطی با عظمت همراه با خلوص معنوی پدید می آورد.

 در دوران صفوی توجه به تزئینات در معماری از هر زمان دیگر بیشتر مورد توجه بوده است. مساجد اما اصفهان و شیخ لطف الله دو نمونه از شاخص ترین آثار معماری اسلامی مصر صفوی لحاظ تکنیک های کاشی کاری و نقوش تزئینی و شکل ظاهری معماری آن بسیار زیبا و بی نظیراند.

 این پژوهش ضمن بررسی و معرفی عناصر تزئینی و کاشی کاری مصر صفوی، به شناسایی و تطبیق ویژگی های تزئینات در مساجد منتخب شده از دوره ی مذکور می پردازد. 

مقاله حاضر به دو پرسش اساسی پاسخ خواهد داد: مؤلفه های حاکم در تزئینات کاشی کاری معماری اسلامی عصر صفوی چیست؟ نقوش تزئینی مساجد امام اصفهان و شیخ لطف الله دارای چه نقاط اشتراک و افتراقی هستند؟ 

شیوه ی پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با متد تطبیقی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است:
 نقوشی که در مساجد مذکور به کار رفته اعم از انواع نقوش اسلیمی توپر و توخالی اسلیمی های ماری پرکار و پرپیچ و خم، انواع نقوش ختایی از جمله: 

شاه عباسی، گرد، پنبه ای، نقوش هندسی و عناصر نوشتاری و خوشنویسی و گاهی پرندگان مشاهده است. نقوش کاشی کاری مسجد امام اصفهان از مسجد شیخ لطف الله از بابت تزئینات و اجرا ظریف تر، پرکار و مجل تر، اشراف تر می باشد که این ویژگی ها ابهت معنوی و قدسی مسجد را دو چندان کرده است. 

اما در مسجد شیخ لطف الله تزئینات کاشی کاری خلوت تر و ساده تری نسبت به مسجد امام است

 

آدرس اینستاگرام :

https://www.instagram.com/KASHI_HAFT_RANG_MEHDI

                                  


1398/04/23
بالا