کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  ساختمان میراث فرهنگی تهران
ساختمان میراث فرهنگی تهران
 

معرفی: ساختمان میراث فرهنگی تهران از بناهای معاصری است که با هدف حفظ و ارتقای میراث فرهنگی کشور طراحی و اجرا گردید. این بنا متعلق به دوره پهلوی دوم بوده و در اسفند سال 1383 در فهرست آثار ملی ایران جای گرفت. ساختمان مرکزی میراث فرهنگی را، که در خیابان آزادی تهران واقع شده است، حسین امانت، معمار ایرانی، طراحی نموده و اجرای آن در سال 1363 تکمیل گردید.

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

ساختمان میراث فرهنگی تهران در سایتی به مساحت 30 هزار مترمربع و با زیربنای 14 هزار مترمربع قرار دارد و شامل ساختمان اصلی، سالن اجتماعات، ساختمان چایخانه، فضاهای مخصوص می شود. این مجموعه با کاربری فرهنگی با سبکی مدرن طراحی گردیده است.

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

این مجموعه از سنت معماری پیش از اسلام، چه در روح طراحی و چه در نظم هندسی خود، الهام گرفته است. بناهای مختلف مجموعه میراث فرهنگی ساختمان هایی با حداکثر سه طبقه می باشند که با نمای هماهنگ آجری در میان حیاط های متنوع آن به شکل پس و پیش نسبت به یکدیگر استقرار یافته اند. پس و پیش نشستن ساختمان ها نسبت به هم باعث گردیده احجام همچون بخشی از یک بافت شهری به نظر برسند.

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

در طراحی این مجموعه به کارکردهای معاصر و تکنولوژی های ساخت و ساز نیز به طر کامل توجه شده است. ورودی اصلی آن به شکل یک حیاطمی باشد که به اندازه یک طبقه نسبت به خیابان شمالی پایین نشسته است. این حیاط یک طرح منظم، هندسی و متقارن دارد. هم چنین باغچه و آبنمای آن بر دو محور شمالی-جنوبی و شرقی-غربی تاکید دارد.

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

استفاده از مصالح یکسان، آجر یک رنگ، در نماسازی تمام ساختمان های مجموعه موجب انسجام سیمای بیرونی آن گردیده است؛ ضمن آن که خاطره بناهای سنتی را نیز در ذهن مخاطب خود زنده می نماید. هم چنین طراح با انتخاب تعداد محدودی عنصر تعریف شده به عنوان تک واژه هایی ثابت و ترکیب آن ها تحت قواعدی مشخص، نماهایی را خلق نموده است که موجب یکپارچگی بیشتر سیمای مجموعه می شود.

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

بر بالای احجام آجری مجموعه سقف های گنبدی شکل و نورگیرهای متعددی تعبیه شده است. ردیف نورگیرهای ممتد و سقف های مدور کوچک و بزرگ، که امتداد آن ها را قطع می نمایند، بر حالت بافت گونه مجموعه تاکید می کنند. هم چنین این نورگیرها و سقف ها با ریتم قوی خود تکه های مختلف مجموعه را به هم مرتبط کرده و به آن نظم می بخشند.

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

سایت پویانو-ساختمان میراث فرهنگی

در کل طراحی مجموعه مرکزی میراث فرهنگی موفق تلقی می گردد. بهره گیری از تاق و تویزه، فرم های قوسی شکل و آجر در داخل و خارج بناها موجب گردیده تصویری از معماری سنتی ایرانی با ساختاری منظم و هیبتی مدرن در ذهن نقش ببندد. هم چنین استفاده از الگوی بازارهای قدیمیدر فضای نمایش آثار صنایع دستی، تجربه آشنایی از فضاهای سنتی را در یک مجموعه مدرن برای مخاطبان خلق می نماید.

1397/09/22
بالا