کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  سبز مارس رنگ مورد علاقه تمام دنیا که بیشترین رای را نسیب خود کرد
سبز مارس رنگ مورد علاقه تمام دنیا که بیشترین رای را نسیب خود کرد
 

سبز مارس (Marrs Green).! در واقع کسی نمیداند که سبز است یا آبی ولی با این حال، بعد از نظر سنجی ای شش ماهه در سرتاسر دنیا،.این رنگ انتخاب و نام آن سبز مارس، برگرفته از آنی مارس، یکی از کارکنان یونسکو اهل داندی اسکاتلند میباشد.

 

رنگ مورد علاقه تمام دنیا که بیشترین رای را نسیب خود کردرنگ مورد علاقه تمام دنیا که بیشترین رای را نسیب خود کرد

 

شش ماه پیش، نظر سنجی ای در میان میلیون ها نفر از یکصد.کشور دنیا برگزار شد تا رنگ مورد علاقه شان را انتخاب کنند.

در روز برگزیده شدن این رنگ، میلیون تکه از کاغذ هایی با همین رنگ در آسمان شهر (هال) پخش شد.

 

رنگ مورد علاقه تمام دنیا

 

سبز مارس، به تازگی به مجموعه “کالر پلن” پییوسته و به طور رسمی.آماده استفاده توسط طراحان، برند ها و اشخاص مختلف است.

دلیل اکثر کاربران در دنیا برای انتخاب این رنگ طبق.گفته خودشان این بوده که با تمام فضاهای اطراف محل کار و زندگی،.این رنگ باعث آرامش و  یادآور طبیعت و برقراری ارتباط دوباره با آن است.

بعد از مشخص شدن رنگ مورد علاقه مردم جهان،.وسایل و لباس هایی به منظور همایت از آن تولید و به فروش رسید.

 

رنگ مورد علاقه تمام دنیا

 

رنگ مورد علاقه تمام دنیا

 

1397/03/01
بالا