کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  طراحی نقوش در دوره اشکانی
طراحی نقوش در دوره اشکانی
 

طراحی نقوش در دوره اشکانی :


این تمدن از دوره سوم پیش از میلاد تا دوره سوم میلادی ادامه یافت .انواع نقوش هندسی – گیاهی – انسانی و جانوری بر روی دیوارها به صورت گچ 

بری – نقاشی و سنگ تراشی اجرا شده است . سکه ها – تابوت های سفالی – مجسمه های سنگی و مفرغی انسان و 


آتشدان ها از جمله آثاری هستند که این نقوش برآنها دیده میشوند .در این تمدن نیز نقش های هندسی و گیاهی بیشتر به صورت تزئینی بوده و 

به روش قرینه سازی و تکرا ر بر سطوح مختلف کار شده است . این نقوش بر بیشتر آثار به جای مانده از این تمدن به کار رفته اند

اشکانیان در مقایسه با هنر هخامنشیان به ریز نقش ها و جزئیات توجه بیشتری داشته اند . مربع و دایره  با عنوان قالب اجرای نقوش تکرار شونده دراین تمدن رواج بسیاری داشته است .

گل های چندپر به ویژه چهارپر – انواع برگ ها – گیاه کنگر – و انگور 

از جمله نقش های گیاهی اشکانیان است .

 

ویژگی های مهم طراحی نقوش اشکانی :

1- موضوع نقوش به ترتیب شامل هندسی – گیاهی – انسانی و جانوری 

است .

 

2- براساس آثار بدست آمده نقوش تلفیقی در این تمدن مشاهده نمیشود .

 

3- قالب اصلی نقوش هندسی و گیاهی به شکل مربع و دایره است .

 

4- نقوش با استفاده از خطوط صاف و منحنی به صورت شکسته و گردان 

و با توجه به جزئیات طراحی و اجرا شده اند .

 

5 – نقوش تکرار شونده به صورت متقارن اجرا شده ودر سطوح از جهت 

های مختلف گسترش یافته است .

 

6- ترکیب بندی گاه به صورت نقش مستقل و گاه براساس شبکه های هندسی

 اجرا شده است .

#کاشی‌_سنتی#کاشیکاری#گنبد#مساجد#آثار_باستانی#معماری_سنتی#کاشی#کاشی_مساجد#کاشی_حسینیه#کاشی_محراب

 #تولید_کاشی_سنتی#کاشی_سردرب#ساخت_کاشی_سنتی  

#کاشی_اسپانیایی#کاشی_گنبد#کاشی_هفت_رنگ#انواع_کاشی_کاری_سنتی 

#آجر_لعاب_دار#دکوراسیون_داخلی#کاشی_سنتی_زیرپله 

#معماری_سنتی#معماری#کاشی_سنتی_هفت_رنگ 

#کاشی_گل_مرغ#حوض_سنتی#حوض#استخر#تک_کاشی#کاشی_گره

#اخبار_کاشی_سنتی

 

 

آدرس اینستاگرام :

https://www.instagram.com/KASHI_HAFT_RANG_MEHD

                                  


 

                                  


1398/04/26
بالا