کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  نکات بیست و سه گانه موفقیت
نکات بیست و سه گانه موفقیت
 

1- هرگز به میزان درآمدتان خرج نکنید . مخارج کمتر شما نسبت به درآمدتان باعث ثروتمند شدن سریع شما می شود.
 2- دستمزد دادن بهتر از دستمزد گرفتن است . حداقل مفیدتر است.
 3- هرگز کاری را که می توانید بدهید تا دیگری برایتان انجام دهد خودتان انجام ندهید . کاری که دیگری برای شما انجام می دهد زمان و انرژی بیشتری به شما برای انجام کارهای مهم تر می دهد .
 4- هرگز کاری را که می توانی با طفره رفتن به فردا اندازی امروز انجام نده . کارهای زیادی وجود دارد که می توانی امروز انجام دهی . اصولاً بیشتر کارهایی که امروز مجبور نیستی انجام دهی کارهای مهمی نیستند .
 5- همیشه خریدار باش نه فروشنده . اگر به اندازه کافی هوش برای پول دار شدن داشته باشی می دانی که یک ریسک بهتر از دو ریسک است . 
6- هرگز کاری را انجام نده اگر می توانی با شخص دیگری انجام دهی . چرا با یک شخص یا اشخاص دیگر در هر شغل یا خط کاری رقابت می کنی مادامی که برای تو انحصار در زمینه های دیگر ممکن است ؟
 7- اگر مقتضیات تو را مجبور کند تا شغل هایی را پیگیری کنی یا از یک سری خطوط کاری پیروی کنی که مورد تعقیب افراد دیگر است ، بهتراست که کارت را در زمینه ای که دیگران توان رقابت با تو را ندارند قرار دهی . این همیشه یک راه خوب ، بهتر و بهترین راه است .
 8- کار مشابهی را دوباره انجام نده یا کاری را در مسیر مشابه انجام نده . اگر یک راه انجام کاری را بدانی باید این را هم بدانی که مسلماً راه بهتری برای انجام آن وجود دارد .
 9- اگر در کاری موفق شدی ، اجازه نده دیگران از موفقیت تو اطلاع یابند.
 10- وقتی با اجرای این 23 کد ، ثروتمند شدی ، اجازه نده دیگری راز موفقیت تو را بداند .
 11- یکی از بزرگترین دارایی ها که هر فردی می تواند کسب کند شهرت برای بی قاعدگی است . 
12- هرگز از کسی متنفر نباش .
 13- مرد عاقل رفتارش را با دلیل تنظیم می کند نه با غریزه .
 14- دانستن کاری که نباید انجام دهی مهمتر از دانستن کاری است که باید انجام دهی .
 15- آیندگان هرگز کاری را برای تو انجام نمی دهند . بنابر این هیچگونه سرمایه گذاری برای اولادت نکن . البته وارثانت پس از مرگ بر سر املاکت نزاع می کنند.
 16- یک مرد هر کاری را که بخواهد در جهان انجام دهد انجام می دهد . 
17- باید پولت را ذخیره کنی. 
18- احمق ها می گویند که پول ، پول می آورد ولی من می گویم که پول ، پول نمی آورد . فقط انسان است که پول می آورد .
 19- دو گناه نابخشودنی در جهان اقتصاد است : یکی دادن چیزی برای هیچی و دیگری گرفتن چیزی برای هیچی .
 20- اگر شما یکی از ورثه های پدر یا شخص دیگری هستی ، توصیه می کنم که قبول نکنی که فقط یک وارث باشی . 
21- از کارهای کوچک نفرت نداشته باش بلکه به آن کارها احترم بگذار.
 22- پول درآوردن آسانتر از خرج کردن آن است .
 23- سخت ترین کار از کارهایی که انسان انجام می دهد تفکر است .

#کاشی سنتی
#کاشی سنتی رنجبران
#کاشی مسجد
#کاشی حسینیه
#قیمت کاشی سنتی
#کاشی تزئینی

1400/05/20
بالا