کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  نکات ارزشمند مدیریت برکارکنان
نکات ارزشمند مدیریت برکارکنان
 

خصوصیات مدیران اثربخش

مدیر از ارتباطات متقابل واحد خود و بقیه سازمان مطلع است. مدیر از ارتباطات متقابل بین سازمان و محیط خارجی آن مطلع است. از خدمات و تولیدات سازمان اطلاع دارد. تاریخچه سازمان را می داند. از لحاظ تکنیکی ( مهارت فنی) ماهر است. از حقایق سیاسی داخلی سازمان اطلاع دارد. به خوبی میداند که در تمام بخشهای سازمان چه میگذرد. از جایگاه خویش در سازمان به خوبی اطلاع دارد. به طور مداوم با افراد بخشهای دیگر سازمان که برحسب مورد با کار او در ارتباط باشند ملاقات مینماید. از قدرت خود در کل سازمان با اطلاع است. نفوذ روی زیردستان خود دارد. اهداف سازمان را خوب میشناسد.

 

مدیریت کارکنان نامتعارف

ارزش یک سازمان به دارایی های آن وابسته است و هیچ سرمایه ای بالاتر از نیروی انسانی نمی باشد. در حقیقیت چگونگی استخدام و مدیریت کارکنان در یک شرکت، نکته مهمی است که برنده ها را از بازنده ها، و مدیران را از دنباله رو ها، متمایز میسازد. با وجود ارزش آشکار نیروی انسانی، باز هم جمع کثیری از مدیران توانایی درک این مطلب، که انسانها سرمایه های بیجانی نبوده و نیازمند مراقبت، هدایت و رهبری هستند، را ندارند. در این وضعیت کارفرما باید قادر باشد تا کارکنانی که کمی با سایرین فرق دارند را در جایگاه مناسب خودشان قرار دهد، تا منجر به بروز مشکل نشوند. اغلب افرادی که از نظر مهارت و توانایی های انجام کار حرف اول و آخر را در سازمان ها میزنند، کارهای خود را مستقیم و بی پرده انجام داده و معمولا باعث به وجود آمدن ناراحتی برای سایرین (وایجاد تنش در سازمان) می شوند. یک مدیر موفق کسی است که بتواند با هشیاری کامل این افراد نا متعارف و غیر عادی را رهبری و هدایت نماید. افراد نامتعارف در کار و تجارت را می توان به افراد مشابه در ورزش تشیبه نمود. هم در ورزش و هم در عرصه کار و تجارت باید به صندلی خود تکیه دهیم و لذت ببریم، البته تا موقعی که کار نادرستی از این افراد نا متعارف سر نزده باشد. مدیریت شاغلین و به ویژه کارکنان نامتعارف به اندازه مدیریت یک سوپر استار راک دشوار است. به همان حالتی که مدیر یک خواننده باید با او به مهربانی رفتار کرده و مراقبش باشد (چرا که او برایش خیلی با ارزش است) کارخانه ای که از این نوع کارکمندان دارد نیز باید با توجه کامل به مدیریت و هدایت انها بپردازد. اغلب هدایت این گونه این افراد ارتباط مستقیمی با هدایت منیت های انها دارد.

 

تهدید مدیران و ترس کارکنان

نتایج پژوهش های روان شناسان سازمانی در زمینه تاثیرات نامطلوب تهدید، نشان می دهد اعمال زور، تهدید و بی حرمتی به کارکنان، اگرچه باعث پیشبرد اهداف مدیر در سازمان می شود، اما از مدیر و رئیس چهره ای منفور، سخت گیر، بی عاطفه و پرخاشگر ایجاد و در درازمدت اثربخشی سازمان را در انجام وظایف محوله دچار مشکل می کند.

 

به اعتقاد پژوهشگران، اگرچه زیردستان در برابر مدیران قلدر و تهدیدات آنها بسیار منضبط و کاری هستند، اما از درون نوعی نفرت و نگرش بدبینانه دارند و این نفرت در طولانی مدت باعث می شود که زیردستان به هنگام حضور در مکان های عمومی مثل سالن غذاخوری و... راجع به سنگدلی ها، بی تفاوتی ها و بی رحمی های مدیر صحبت کنند. آنان به شایعات موجود درباره مدیر گوش می دهند. همچنین از روی تمسخر، نحوه رفتار مدیر مانند بد صحبت کردن و حالات چهره او به هنگام تهدید را تقلید می کنند. به اعتقاد دکتر "موریل"، استاد دانشگاه کالیفرنیا، تشکیل این نوع گروه ها و جلسات باعث می شود که این دسته از کارکنان کمتر دچار آسیب ناشی از تهدیدات مدیر شوند، ولی کارکنانی که عضو این گروه ها نیستند احساس ناامیدی و بیچارگی کرده و خطر بیشتری در مورد از دست دادن شغل خود احساس می کنند. در ادامه ویژگی های شخصیتی مدیران موفق مورد بحث قرار می گیرند

راستی و صداقت مدیر نیاز به اصل صداقت و اطمینان در برخورد با کارکنان دارد. کارکنان اغلب از مدیری اطاعت می کنند که صادق و قابل اطمینان باشد. پذیرا بودن و خلوص دو ویژگی هستند که اغلب کارکنان از آن تقدیر می کنند و دوست دارند که مدیر آنان دارای این دو ویژگی باشد، راستی و صداقت مدیر باعث گسترش روابط کارکنان با وی و حرف شنوی آنها و در نتیجه مدیریت اثربخش می شود.

 

همدلی درک دنیا از دیدگاه کارکنان از صفات اصلی مدیران موفق است. بدون همدلی، مدیر نمی تواند اعتماد کارکنان را نسبت به خود جلب کند و بدون اعتماد کارکنان ، مدیر قادر به هدایت موفق سازمان نیست. آگاهی و شهود تغییرات سریع در دنیای امروز باعث می شود که مدیر برای اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب در زمینه های مختلف، آگاهی زیادی داشته باشد. بنابراین مدیران موفق، افرادی آگاه و مطلع در زمینه های مختلف هستند. استدلال و منطق نمی تواند در هر موقعیتی به مدیر کمک کند به همین دلیل بیشتر مدیران موفق، به ارزش شهود و ادراک خود در فرآیند تصمیم گیری واقف هستند.

 

اینترنت؛ ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات

مقدمه در کتابها و متون مختلف تعاریف متفاوتی از تبلیغات آمده است. اما در تمامی آن تعاریف، اشتراکاتی وجود دارد. این اشتراکات شامل موارد زیر می شوند: تبلیغ عبارت از یک ارتباط غیرشخصی است . می بایست برای آن پول پرداخت شود. از طریق رسانه‌های مختلف انجام می‌پذیرد. برای متقاعد ساختن یا تاثیر بر اذهان افراد صورت می‌گیرد. همانطور که در بالا اشاره شد، تبلیغات از طریق رسانه‌های مختلفی انجام می‌شود. چندی است رسانه‌ای جدید -اینترنت - به لیست رسانه های مورد استفاده تبلیغات اضافه شده است. رشد تبلیغ در اینترنت نسبت به تبلیغ در رسانه‌های سنتی، از سرعت بسیار بیشتری برخوردار بوده است. تعداد مخاطبین رادیو پس از گذشت 38 سال از پیدایش آن به 50 میلیون نفر رسید، تلویزیون 13 سال پس از پیدایش این حد نصاب را کسب کرد، در حالی که اینترنت تنها با گذشت 4 سال توانسته به این حد نصاب دست پیدا کند. این مقاله سعی دارد به معرفی تبلیغات اینترنتی و ویژگی های آن بپردازد.

 

میزان وفاداری به مدیریت ارشد سازمان

وفادارى کورکورانه شما نسبت به مدیر ارشد سازمان هیچگاه توصیه نشده است، اما باید تاکیدکرد که وفادار بودن به معناى فروش جسم و روح خود به شیطان نیست. سازمان و رییس مافوق شما درصدد فریب خلق جهان نیستند، اما اگر اینطور باشد، ارزش وفادارى و صداقت را ندارند و نباید براى آنهاکار کنید. فرض ما این است که شما متقاعد شده‏اید که هدف سازمان شما قابل ستایش است و شما از دستیابى به اهداف مورد نظر آن خشنود و راضى هستید.

 

آموزش مجازی

امروزه در هر سازمان و اداره‌ای بخشی به نام آموزش ، فرهنگ و یا نامی در همین مورد بطور رسمی وجود دارد و مشغول به کار است و یا اگر به طور رسمی مشغول به کار نیست بخشی دیگر ازسازمان وظیفه آن را به عهده دارد. این بخش وظیفه ارتقاء کیفی وضعیت اطلاعاتی و علمی پرسنل آن سازمان را به عهده دارد. بخصوص در دنیای امروز و با پیشرفت تکنولوژی مسئولین IT و مدیران سازمانها بر این عقیده هستند که این بخش مهمترین بخش هر سازمان موفق بوده و بهره‌وری هر سازمان بسته به نوع و چگونگی کارکرد این بخش دارد. چرا؟

 

میزان توجه شما به رئیس و مرئوس

همه ما کارکنانى را مى‏شناسیم که با مافوق خود، و شاید همکاران همسطح خویش، در سازمان به خوبى ارتباط برقرار مى‏کنند، اما با زیردستانشان ارتباط ضعیفى دارند. امروز میخواهیم این مبحث مهم را مورد بحث قرار دهیم که زیردستانتان تاثیرى بیشتر از مقامهاى مافوقتان برآینده‏ى شما دارند. این مساله کاملا واضح است. اماجاى تعجب است که بسیارى از مدیران این نکته ى مهم را نادیده مى‏گیرند و بى توجه از کنار آن مى‏گذرند. مثلا مدیران، بیشتر اوقات، یادداشتها و نامه‏هاى زیادى به روساى مافوق خود مى‏نویسند، اما حتى یک دهم از این ارتباط را با زیردستان خود برقرار نمى‏کنند

مدل تصمیمات پیمان سپاری (ساخت یا خرید)

تصمیمات پیمان سپاری ، ساخت یا خرید از موضوعات استراتژیک سازمان می باشد. در گذشته که استراتژی خرید بر اساس کمترین هزینه بوده است ، تصمیمات ساخت یا خرید عمدتا مبتنی بر سیستم هزینه و همچنین روابط تامین کننده کوتاه مدت و با ایجاد رقابت بین تامین کننده بوده است. با توجه به تغییر فضای رقابت از برنده - بازنده به برنده - برنده و شبکه های زنجیره تامین ، استراتژی خرید به افزایش سود زنجیره تغییر یافته است.

 

 

ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی فازی در بکارگیری QFD

تابع QFD یک ابزاری ثابت شده برای پیشرفت فرآیند و بهبود محصول جهت بیشینه سازی رضایت مشتری است. ندای مشتری (VOC) را به مشخصات فنی و مهندسی (DRs) ترجمه می کند. و DRs ها را براساس الزامات و خواسته های مشتری (CRs) اولویت بندی می نماید. به منظور ارائه روابط میان الزامات مشتری و ویژگیهای مهندسی محصول ، از روشهای فازی استفاده می شود

 

برخورد منصفانه و عادلانه

یکی از وظایف مدیر اطمینان یافتن از این مساله است که وظایف در حوزه و حیطه مسوولیت شما منصفانه و مناسب تقسیم شده است: یعنى هیچ کس وظیفه دیگرى را انجام نمى‏دهد و یا بیش از دیگرى بار کارى را به دوش نمى‏کشد. در بسیارى از ادارات، وظایف کارى متفاوت است، حال آنکه در برخى از سازمانها، تقریبا همه ى کارکنان مشغول انجام کار و وظیفه‏ى مشابه هستند. (مانند ماشین نویس‏ها، راننده‏ها و...)وظیفه‏ى سرپرست یا مدیر در خصوص مورد اخیر، تا آنجایى که به تساوى و توازن تقسیم بار کارى مربوط مى‏شود، بسیار ساده‏تر است.

 

تاثیرات نرخ بیکاری بر کیفیت کار

اگر در شهر شما نرخ بیکارى بالا باشد ، کارکنان جدید شما داراى عملکرد بهترى خواهند بود( زیرا اگر فردى به کار و حقوق ثابت نیاز نداشته باشد هرکارى را انجام نمى‏دهد) . همچنین به دلیل نرخ بالاى بیکارى ، به افرادى بر مى‏خورید که شایستگى آنها بیش از حد لزوم است. لذا به محض اینکه فرصت مناسبى براى آنهاپیش آید ، شغل خود را رها مى‏کنند و به دنبال شغل جدید مى‏روند. بنابراین اگر بتوانید این گونه فرصتها را در سازمان یا شرکت خود براى آنها پیش بینى کنید ، قادر خواهید بود آنها را در هر شرایطى نگه دارید.


#کاشی سنتی

#کاشی سنتی رنجبران

#کاشی مسجد

#کاشی حسینیه

#کاشی محراب

#کاشی تزئینی

#قیمت کاشی سنتی


1400/04/31
بالا