کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  چگونه تابلوها را بچینیم
چگونه تابلوها را بچینیم
 

چگونه تابلوها را بچینیم

بسیاری‌ از ما پس‌ از نقل‌ و انتقال‌ به‌ خانه‌ جدید، بی ‌درنگ‌ مبادرت‌ به‌ نصب‌ تابلو روی‌ تمام‌ دیوارها و به‌ عبارتی‌ پر کردن‌ منزل‌ می‌ کنیم. این‌ کار اگرچه‌ به‌ ایجاد روحیه‌ خانگی‌ و جا افتادن‌ منزل‌ کمک‌ می ‌کند، اما انتخاب‌ شتابزده‌ محل‌ نصب‌ تابلوها و تعجیل‌ در انتخاب‌ تزیین‌ دیوار معمولاً به‌ صرف‌ هزینه‌ بیشتر و کم‌ شدن‌ رضایت‌ از نتیجه‌ می‌ انجامد. موارد زیر نکاتی‌ است‌ در مورد تابلو و تزیین‌ دیوار

 

 

برای‌ تزیین‌ نیازی‌ به‌ تابلوهای‌ گران ‌قیمت‌ یا اصل‌ نقاشی‌ نیست، تعدادی‌ پوستر ساده‌ نیز اگر با حداقل‌ یک‌ ویژگی‌ مشابه‌ نظیر اندازه، رنگ‌ قاب، نوع‌ و رنگ‌ حاشیه‌ به‌ طور متمرکز استفاده‌ شوند چشم‌ انداز جذابی‌ را به ویژه‌ برای‌ دیوارهای‌ رنگی‌ ایجاد می‌ کنند. تنوع‌ در رنگ‌ قاب های‌ فلزی‌ روحیه‌ شادتر و جوان تری‌ را در این‌ مورد عرضه‌ می‌ کند.

 

 رنگ‌ سفید حاشیه‌ به‌ طور کلی‌ باعث‌ تعدیل‌ گرمای‌ رنگ‌ موضوع‌ و پر رنگ تر دیده‌ شدن‌ آن‌ می ‌شود. رنگ‌ سیاه‌ موجب‌ فروغ‌ بیشتر و گرمای‌ بیشتر رنگ های‌ موضوع‌ می‌ شود. حاشیه ‌گذاری‌ پیرامون‌ موضوع‌ حتی‌ یک‌ عکس‌ اداری‌ را به‌ موضوعی‌ برای‌ تزیین‌ تبدیل‌ می ‌کند.

 

 

استفاده‌ از یک‌ شبکه‌ یا سطح‌ چوبی‌ پرداخت‌ شده‌ برای‌ ایجاد یک‌ زمینه‌ قوی‌ جهت‌ نصب‌ تابلو راهکاری‌ برای‌ جدید و نو کردن‌ فضای‌ منزل‌ بدون‌ خرید تابلوهای‌ جدید است. به‌ این‌ ترتیب‌ تابلو مستقیماً روی‌ دیوار نصب‌ نمی ‌شود.

 

اگر تعدادی‌ عکس، پوستر و نظایر آن‌ دارید که‌ حداقل‌ در یک‌ نکته (موضوع ، زمینه ‌های‌ رنگی‌ و اندازه) مشترک هستند به‌ جای‌ این که‌ آنها را جداگانه‌ قاب‌ کنید بهتر است‌ آنها را به‌ صورت‌ یک‌ مجموعه‌ و با در نظر گرفتن‌ حاشیه‌ و فاصله‌ مناسب‌ بین‌ آنها قاب‌ کنید. تقدیر نامه‌های‌ مدرسه، عکس‌ مراحل‌ ازدواج، مراحل‌ رشد فرزندان‌ و.... برای‌ این‌ کار نمونه‌ های‌ خوبی‌ هستند.

 

 

 

رنگ های‌ اصلی‌ غالب‌ و چشمگیر تابلوها مهم تر از طرح‌ و نقاشی‌ آنهاست. بنابراین‌ تابلوهای‌ بزرگتر از مقیاس های‌ متداول‌ چشمگیرتر از تابلوهای‌ اصیل ‌تر کوچک‌ است. پوسترهایی‌ با رنگ های‌ قوی‌ و پارچه‌ هایی‌ نظیر ترمه‌ و صنایع‌ دستی‌ گوناگون‌ ( مانند پته‌ دوزی، سوزن ‌دوزی‌ و سرمه‌ دوزی) علاوه‌ بر این‌ که‌ به‌ لحاظ‌ زیبایی‌ شناختی‌ و تعریف‌ فضا ارزشمندند، باعث‌ ایجاد روحیه‌ و هویت‌ ایرانی‌ در محیط‌ منزل‌ می ‌شوند.

 

 

استفاده‌ از پاسپارتو (حاشیه‌ اطراف‌ تصویر) در قاب‌ کردن‌ تصویر، عکس، پارچه‌ و... باعث‌ ایجاد تأکید بیشتر روی‌ موضوع‌ می‌ شود. رنگ‌ پاسپارتو با توجه‌ به‌ جلوه‌ گری‌ بیشتر موضوع‌ روی‌ آن‌ باید انتخاب‌ شود. اگر رنگ‌ دیوار زمینه‌ و موضوع‌ تابلو تضاد زیادی‌ دارند، استفاده‌ از رنگ‌ سفید برای‌ پاسپارتو تضاد موجود را کاهش‌ می ‌دهد و حتی‌ موجب‌ آشتی‌ رنگ های‌ ناسازگار با هم‌ می ‌شود. رنگ‌ سفید حاشیه‌ به‌ طور کلی‌ باعث‌ تعدیل‌ گرمای‌ رنگ‌ موضوع‌ و پر رنگ تر دیده‌ شدن‌ آن‌ می ‌شود. رنگ‌ سیاه‌ موجب‌ فروغ‌ بیشتر و گرمای‌ بیشتر رنگ های‌ موضوع‌ می‌ شود. حاشیه ‌گذاری‌ پیرامون‌ موضوع‌ حتی‌ یک‌ عکس‌ اداری‌ را به‌ موضوعی‌ برای‌ تزیین‌ تبدیل‌ می ‌کند.

 

 برای‌ تزیین‌ نیازی‌ به‌ تابلوهای‌ گران ‌قیمت‌ یا اصل‌ نقاشی‌ نیست، تعدادی‌ پوستر ساده‌ نیز اگر با حداقل‌ یک‌ ویژگی‌ مشابه‌ نظیر اندازه، رنگ‌ قاب، نوع‌ و رنگ‌ حاشیه‌ به‌ طور متمرکز استفاده‌ شوند چشم‌ انداز جذابی‌ را به ویژه‌ برای‌ دیوارهای‌ رنگی‌ ایجاد می‌ کنند. تنوع‌ در رنگ‌ قاب های‌ فلزی‌ روحیه‌ شادتر و جوان تری‌ را در این‌ مورد عرضه‌ می‌ کند.

 

 

نقطه‌ تمرکز دید انسان‌ 7 درجه‌ بالای‌ خط‌ افق‌ است، بنابراین‌ ارتفاع‌ محل‌ نصب‌ تابلوها به‌ طور معمول‌ باید براساس‌ حداکثر فاصله‌ از دیوارهای‌ فضا ( طول‌ و عرض ) و با توجه‌ به‌ ارتفاع‌ چشم‌ انسان‌ در حالت‌ نشسته‌ (حدود 70 تا 85 سانتیمتر) و در حالت‌ ایستاده‌ (بین‌ 150 تا 165 سانتیمتر) تعیین‌ شود. برای‌ مثال‌ برای‌ یک‌ فضای‌ 66 متر مربع‌ نصب‌ تابلو و تزیینات‌ دیوارها در ارتفاع‌ میان‌ 5/1 تا30/2 متر از کف‌ مناسب تر است.

 

 

 

معمولاً رسم بر این‌ است‌ که‌ در هر یک‌ از تقسیمات‌ دیوارهای‌ فضا ، تابلو و تزیینات‌ نصب‌ شود. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ خالی‌ نگاه‌ داشتن‌ یک‌ دیوار و انباشتن‌ سطح‌ دیوار دیگر با تابلو، آویز، قاب‌ عکس‌ و... به‌ طور منظم‌ یا نامنظم، هم‌ موجب‌ جذابیت‌ بیشتر در فضا می‌ شود و هم‌ روحیه‌ صمیمی ‌تری‌ را در فضا ایجاد می ‌کند. اختصاص‌ یک‌ دیوار به‌ قاب‌ عکس های‌ خانوادگی‌ در قسمت‌ نشیمن‌ معمولاً مناسب‌ است.

 

 

توجه‌ به‌ تناسبات‌ دیوار زمینه‌ برای‌ ترکیب ‌بندی‌ تزیینات‌ روی‌ آن‌ به‌ این‌ معنی‌ نیست‌ که‌ آن‌ تناسبات‌ عیناً در ترکیب‌ بندی‌ تکرار شود. نادیده‌ گرفتن‌ آگاهانه‌ تناسبات‌ و قرار دادن‌ تابلوها یا قاب ها در محلی‌ به جز مرکز ثقل‌ دیوار موجب‌ تمرکز روی‌ آن‌ نقطه‌ و ایجاد کنجکاوی‌ و توجه‌ در بینندگان‌ می ‌شود.

 

بسیاری‌ از تابلوها را می ‌توان‌ بدون‌ نصب‌ بر دیوار، مستقیماً روی‌ سه‌ پایه‌ نقاشی‌ قرار داد و در یک‌ منظر مناسب‌ مکان ‌یابی‌ کرد. روحیه‌ راحت‌ و هنری‌ فضا نیز از این‌ طریق‌ تشدید می ‌شود.

 

 

 

اگر تابلوهایی‌ با سبک های‌ مختلف‌ به‌ لحاظ‌ نوع‌ موضوع ، تکنیک‌ هنری ، نوع‌ و سبک‌ قاب‌ و... در کنار هم‌ قرار گیرند، بیننده‌ به‌ لحاظ‌ تشخیص‌ هویت‌ و روحیه‌ فضا سردرگم‌ می ‌شود. بهتر است‌ بین‌ فضاهایی‌ با روحیه‌های‌ متفاوت‌ به‌ میزان‌ کافی‌ فضای‌ خنثی‌ (دیوار خالی‌ از تزیینات) وجود داشته‌ باشد.


#کاشی سنتی رنجبران

#کاشی مسجد

#کاشی حسینیه

#کاشی تزئینی


1399/07/19
بالا