کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  تاریخچه شهرنشینی و شهرسازی
تاریخچه شهرنشینی و شهرسازی
 

تاریخچه شهرنشینی و شهرسازی

 

1- کوچ نشینی بر مبنای صید و شکار

 

2- کوچ نشینی بر مبنای زندگی شبانی

 

3- کوچ نشینی بر مبنای ییلاق و قشلاق

 

4- کوچ نشینی بر مبنای کشاورزی ابتدائی

 

5- یکجانشینی بر مبنای کشاورزی و به گزینی مواد کشاورزی

 

شهر چیست ؟

 

شهر مجموعه‌ای از ترکیب عوامل طبیعی، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است. جمعیت در این مجموعه به طور منظمی درآمده و آداب و رسومی را برای خود ابداع کرده است.

 

تعاریف مختلف شهری :1- تعریف عددی2- تعریف تاریخی3- تعریف حقوقی

 

1- تعریف عددی :

 

مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطه‌ای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعیت در آن از حد معینی پایین تر نباشد. بر این اساس در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر 2500 نفر است.

 

2- تعریف تاریخی :

 

برخی از علما معتقدند ، که مراکزی که از قدیم نام شهر به آن اطلاق شده است، به عنوان شهر شناخته می شوند.

 

3- تعریف حقوق :

در دوره‌های گذشته، شهرها دارای امتیازاتی بودند، که در روستاها نبود. مانند حق داشتن بازار و خدمات نظامی .

 

عوامل پیدایش شهرها

 

1- مازاد تولید محصولات کشاورزی

 

2- توسعه شبکه راهها و تمایل بشر به ایجاد یک زندگی دسته جمعی

 

3- توسعه مبادلات کالا و پیشرفت های تاریخی

 

4- عوامل طبیعی مانند وجود آب، مساعدت زمین و خاک

 

عوامل گسترش شهرها :

 

1- تحول در حمل و نقل و سرعت مبادلات .

 

2- پیدایش تخصص و تقسیم کار

 

3- ازدیاد جمعیت

 

4- توسعه مهاجرت ها

 

5- تمرکز صنعت و مهاجرت

 

6- توسعه مراودات اقصادی

 

7- بالا رفتن سطح درآمد

 

8- تنوع در مشاغل

 

9- پیدایش و گسترش وسایل ارتباط جمعی

 

شهرسازی چیست ؟

 

مجموعه روشها و تدابیری که متخصصین امور شهری بوسیله آن شهرها را بهتر می سازند به شهرسازی یا علم تنیسق شهرها شهرت دارد.

 

از دیدگاه دیگر ، شهرسازی عبارتست از مطالعه، طرح ریزی و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی .

 

تاریخچه و خاستگاه شهرسازی :

 

1- لوکوربوزیه معتقد است : « آغاز شهرسازی معاصر به پایان قرن هفدهم، زیالی لوئی چهاردهم است و او را نخستین شهرساز دنیای غرب بعد از تمدن روم می داند »

 

2- زیگفرید معتقد است : «آغاز شهرسازی معاصر به سالهای آخرین قرن شانزدهم بر می‌گردد. یعنی دوره پاپی سیکستوس پنجم که وی را اولین شهرساز مدرن می داند.

 

3- زیرلو معتقد است : «نظام جدید خانه‌سازی در حومه‌ها که امکان جرایی یک نفر از همسایه‌اش را میسر می سازد، ترجمان تجملی خانه‌های بشر اولیه است.

 

در ادامه ی همین تحقیق در قسمت «تحولات شهرسازی» به صورت مفصل وجامع تری به این موضوع خواهیم پرداخت .

 

وظایف شهرسازی :

 

1- طرح و تنظیم نقشه‌های جدید

 

2- توزیع صحیح تأسیسات شهری و برنامه‌ریزی جهت حمل و نقل شهری

 

3- بسط روابط اجتماعی و اقتصادی

 

4- ایجاد محیط‌های راحت و سالم

 

5- کاستن از اثرات سوء زندگی شهری

 

 

 

شهر ساز کیست ؟

 

در حقیقت شهرسازی یا طرح و برنامه‌ریزی شهری عبارت از دو پدیده محیط و انسان هستند، که در کنار هم جوامع زیستی را به وجود آورده اند.

 

شهرساز به ایجاد رابطه‌ای منطقی بین انسان و محیط زیست مبادرت می کند.

 

امروزه متخصصین شهرسازی در زمینه مسائل شهرسازی، در دو رشته اصلی برنامه‌ریزی شهری (Urban planning) و طرح ریزی شهر (Urban Design) ایفای نقش می‌پردازند. 19خرداد

 

فرستنده مقاله: مسعود مرعشی


#کاشی سنتی

#کاشی تزئینی

#کاشی مسجد

#کاشی محراب

#کاشی گنبد


1399/04/15
بالا