کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  الگوهای پایداری در معماری کویری ایران
الگوهای پایداری در معماری کویری ایران
 


نویسنده :  علی اسد پور

منبع : مجموعه مقالات همایش معماری کویر فروردین 85

اگر چه در بسیاری از نقاط بیابانی ایران ، شرایط ظاهری اقلیمی برای بنیاد کردن شهر و یکجا نشینی میسر نیست ولی با اختراع قنات توسط ایرانیان اب از فواصل 20 تا 40 کیلومتری بروری زمین آورده می شود و به عنوان تداوم شهرها و روستاها در این منطق نقش کلیدی را بازی می کند ...

ادامه مقاله در لینک ذیل دریافت نمایید :


دریافت مقاله از کاشی سنتی رنجبران ...

کاشی سنتی رنجبران 

معماری سنتی

کاشی تزئینی 

1398/11/19
بالا