کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  مقاله ها  |  سفرنامه پولاک: باغ ها
سفرنامه پولاک: باغ ها
 

باغ های شهر تهران با محاسبه ماژور کرسیس اتریشی به یک صد و چهل و چهار هزار متر مربع می رسید ...

چنار فوق العاده کهنی در قریه تجریش از مهمترین نمونه های این درخت در جهان به شمار می آید ...

ادامه مقاله را در لینک ذیل مشاهده نمائید .دریافت فایل مقاله ...


کاشی سنتی رنجبران تولید کننده کاشی سنتی در ایران 


1398/11/01
بالا