کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  بودجه 9 میلیاردی برای مرمت آثار ایرانی خارج از کشور
بودجه 9 میلیاردی برای مرمت آثار ایرانی خارج از کشور
 
به گزارش «ایرنا»، محمدحسن طالبیان با بیان این مطلب تصریح کرد: «پس از بودجه ای که سال گذشته برای مرمت بیت امام خمینی در عراق دریافت کردیم، برای اولین بار بودجه 90 میلیارد ریالی برای مرمت آثار فرهنگی ایران در خارج از کشور تخصیص داده شده است.»

وی به مناسبت فرا رسیدن هفته میراث فرهنگی درباره دستاوردهای این معاونت در سال گذشته گفت: «آرزوی ما این بود که روزی مردم حافظ میراث فرهنگی شوند و دولت فقط ناظر باشد که این امر به تحقق نزدیک شده است.»
1396/03/03
بالا