کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  محصولات

محصولات سنتي کاشي سازي رنجبران شامل : پيچ - جوک - جوک طرح پيچ - شبکه و ستار - شاپرک و غيره مي باشد که همه محصولات در سايزهاي و رنگهاي متفاوت به درخواست سفارش دهنده توليد و ساخته مي شود.

محصولات کاشی سنتی رنجبران
پيچ
سر در محراب - پنجره - نماي سنتي و مذهبي
جوک
رسم بندي - قالب بندي محراب و سردر
شبکه
پنجره ها و نورگيرهاي ساختماني و اماکن سنتي و مذهبي
کاشي هفت رنگي نماي مساجد و حسينيه ها
کاشي هفت رنگي نماي مساجد و حسينيه ها
ستاره و شاپرک
ستاره و شاپرک
جوک طرح پيچ دور قابي
جوک طرح پيچ دور قابي
بالا