کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  پروژه بوستان ولايت
پروژه بوستان ولايت
 
پروژه ساخت کاشي سنتي بوستان ولايت در خيابان فدائيان واقع شده است.
در ابتدا پروژه با توجه به سبک و معماري بنا طراحي توسط طراح انجام شده است و در مرحله بعد در کارگاه رنجبران کاشي هاي سنتي توليد و در انتها توسط استاد بر روي بنا نصب شده است.
با توجه به اينکه اين پروژه واقع در فضاي خارجي در پارک بود، مواد اوليه و رنگي که در توليد کاشي سنتي به کار رفته است مقاوم در برابر باران، گرما و سرما در نظر گرفته شده است.
1398/07/29
بالا