کاشی سنتی رنجبران

صفحه اصلی  |  آرشـیو اخبـار  |  سبک معماري سنتي در خانه هاي مدرن شهرستان اشکذر احيا شد
سبک معماري سنتي در خانه هاي مدرن شهرستان اشکذر احيا شد
 
براي اولين بار در شهرستان اشکذر خانه هايي  با سبک معماري سنتي توسط برخي از ساکنان اين منطقه که به مزيت و ويژگي معماري سنتي نسبت به معماري جديد پي برده بودند ساخته شد.

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد مسئول نمايندگي اين اداره کل در شهرستان اشکذر عنوان کرد: معماري هر منطقه برگرفته از شرايط اقليمي آن منطقه بوده و يزد نيز با توجه به شرايط آب و هوايي کويري، در گذشته، داراي معماري خاص خود بوده است. 

سيدمحمدجعفر ميرجليلي افزود: از ويژگيهاي معماري سنتي يزد مي توان به وجود عناصر  بادگير، تالار، نارنجستان، حوضخانه، اتاق هاي سه دري و پنج دري و ... اشاره کرد که وجود اين عناصر در کنار هم علاوه بر ايجاد شرايط مناسب براي تمامي فصول باعث القاي حس آرامش و نشاط در بين ساکنين خانه مي شود که متاسفانه اين سبک معماري تحت تاثير عوامل متعدد به چالش کشيده شده است.

وي اضافه کرد: در اين راستا يکي از وظايف ادارات ميراث فرهنگي احياي معماري سنتي و بازسازي منازل مسکوني تخريب شده و داراي ارزش سنتي و همچنين ترويج فرهنگ پاسداري از ميراث گذشتگان و آثار معماري  ايراني ـ اسلامي است.

اين مقام مسئول تصريح کرد: با اجراي برناهه هاي متعدد فرهنگي و طرح و بيان ويژگيهاي معماري سنتي و تعامل و همکاري و همفکري با ساکنين بافت تاريخي مي توان به بازسازي و احياي معماري سنتي همت گمارد به طوريکه اين روند در شهرستان اشکذر آغار و از نتايج آن ساخت خانه هاي مدرن متعدد به سبک سنتي از قبيل خانه علوي نسب، غلامي ، پور رضوي و ... است.

ميرجليلي با تشکر از احيا کنندگان معماري سنتي به ويژه معماران و استاد کاران اين عرصه، آمادگي اين نمايندگي را در جهت حمايت بيشتر از اجراي اين گونه طرحهاي سنتي در بافتهاي تاريخي اعلام کرد.

1397/09/22
بالا